2fe066841c321d1caa0477c2b5c83538.jpg

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия

Нова и обогатена програма

на обучение

 

жива_edited.jpg
1/10

Всеки човек има и се намира в своя индивидуална честота- енергийно колебание.В продължение на живота хората и всички материални обекти се намират в постоянен процес на преход от едно състояние в друго, променяйки биохимията и като следствие своя честотен спектър.

Човек се движи в потоците на вътрешният космос, които се проявяват в многообразни чувства, емоции, мисли, действия. Всичко това е необходимо условие за разширяване на новият мироглед.

В процеса на обучение вие ще формирате свое съзнание в областта на всеобщата енергия. Ще се научите да правите собствен избор в създаването на собствена реалност.

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия - нова обогатена програма на обучение

Отлично! Сообщение получено.

синергоетика, космоенергетика, рейки

Эль Эль Рей Ола На