ПСИХОТЕХНИКА НА ДУХА

1442670140_A7pOkzMqf2.jpg

"Въпросът за психотехниката на духа е дълбоко увлекателен. Целта е да бъде увеличен Камъкът, целта е да станеш) силен. Целта е да се превърне животът в постоянно и съзнателно протичащ процес на овладяване на огнената мощ. Камъкът може да нараства от живот в живот, умножавайки силите на духа. Погледнете силните хора. Те не са станали силни изведнъж, но са натрупвали съкровището на волята в далечни векове от живот в живот. Но когато този процес се води съзнателно, то волята започва да расте като огнено цвете под ръката на грижлив градинар. За култивиране на волята психотехниката трябва да се владее до съвършенство. Тя трябва да се разбира и да се вижда как тя влиза във всички човешки взаимоотношения като тяхна неотменима част и основа, наистина напълно неосъзнавана от хората. Предполагат, че всичко върви от само себе си, просто и извън точните, ясни и съвършени  закони на психотехниката. Но в действителност това не е така. Ако се вземе човешката аура и се проследят взаимодействията на нейните излъчвания с обкръжаващата я сфера и излъчванията на намиращите се в нея хора, то може да се види как действа кармата и как тя се обуславя от енергиите на ауричните излъчвания. Да се изменят те съзнателно и волево, значи да се измени кармата. Но кой от смъртните мисли за съзнателно, волево управление на своите излъчвания? Трябва да се научите да ги управлявате. Тъй като само победилият себе си, тоест овладелият огньовете на своите излъчвания, единствено само той побеждава всичко. Затова разбирането на процеса на поляризация на съзнанието, а следователно и на ауричните излъчвания, които се намират в пряка и тясна зависимост от него и са свързани неразривно с него, представлява първото стъпало към господството над себе си, над своите обвивки и техните елементи, към господство над света, тоест над четирите негови стихии: на огъня, въздуха, земята и водата. Всички тези елементи се съдържат в микрокосмоса на човека. От тях се състоят обвивките. Овладявайки ги в себе си,  човек получава власт да ги управлява и извън себе си. Така преди всичко и в началото на всичко овладяването на психотехниката се свежда до умението да се управляват своите огньове и да се подчиняват те на заповедта на волята. Позволено е всичко, всички постъпки, чувства и мисли, но само със санкцията на волята и под нейния железен контрол. Може да се усмихнеш, но даже усмивката нека да бъде не неволна, а волева, тоест по волята. Неволните действия, рефлекторните действия, действията без волята се изгонват изцяло. Този процес на обуздаване на всички действащи енергии в себе си протича при крайно напрежение на устрема и желание да се овладее себе си, при незаспиваща зоркост и постоянна бдителност. Състоянието на равновесие е именно това състояние, когато всички енергии на човека се поемат в ръце като юзди на буйни коне и нито една от тях вече не се допуска до проява без контрол на волята. Всички хора се управляват от чувствата и мислите. А нашата задача е да овладеем тях. Излъчванията на аурата, докосвайки се до друг човек, предизвикват в него определена реакция на неговата аура. Това обикновено става несъзнателно. Така се създават чувствата на симпатия или 

антипатия, уважение или презрение, страх или безстрашие, радост или униние, здрави или болезнени усещания и така нататък. Но своята мисъл, своето съзнание, а следователно и своята аура може да се поляризириза на желана вълна, за да се предизвика в чуждата аура ответстваща реакция от същия характер. Не трябва да се въздейства на човека с мисъл, не трябва да се внушава, не трябва да се говори, не трябва изобщо да се докосва той или да се потиска неговата воля, трябва единствено само да премагнитизираш  самия себе си и да поляризираш своята аура на желаната вълна на излъчвания. И тогава чуждата аура по силата на закона за магнитната поляризация ще измени тона и характера на своите излъчвания. Може да се направи опит. Виждайки унил човек и поляризирайки силно  своята аура в ключа на радостта, ще се забележи как бързо се променя цветът на неговите очи и изчезват сивите сенки, лицето просветлява и той целият става друг. Както пианистът на рояла може да влияе върху чувствата и мислите на хората, докосвайки нужните струни на техните арфи на духа, но не с ръце, не с въздействие върху тях, а само поляризирайки волево своя собствен микрокосмос на нужната вълна. Но за това трябва да можеш да владееш себе си до съвършенство.

   369. (290). (М.А.Й.). Ето виждаш, скъпи мой, как растат нашите грижи - твоите и моите, съединени заедно във фокуса на нашите дела. Виждаш колко много са сърцата, нуждаещи се от спешна помощ. Виждаш тяхната слабост, грешки и знаеш как те трябва да се поправят. Аз помагам да се разбере същността на тези грешки. Нашата близост ще роди взаимно разбиране. Оттук и знание на това, което другите не знаят, не виждат и не разбират. Това е следствието на нашето общуване. Л. не трябва да пътува, тъй като ще се претовари. Близкият телесен допир е възможен само в случай на особена нужда или при необичайно пълна съгласуваност на аурите и умение да се владее себе си. Сам знаеш до какво доведоха те в миналото. Хората необременяващи близките си са толкова малко, че да се чудиш на това. Ужасното натоварване през миналите два дни беше предизвикано от две причини: първата е, че  трябваше да се даде ценен Запис и ценен съвет, основан на поредния опит и изпитание, а другата - че борбата против тъмните наоколо предизвика съответна реакция. Учителят не намали нейната сила, за да може Записът да се състои. Просто плащане за входа в областта на нужното знание. Плащаме за всичко с цената на кръвта на сърцето. Даром нищо не се дава. Тежестта си отиде - опитът остана и знанието се умножи. Правилното решение даде плодоносно следствие. Постави нас и Владиката над случайностите на текущия ден и тъмните опити, и победи."