КОДОВЕ НА ЛЮБОВТА

jeshua.jpg

918 - универсален магнитен код.

Той говори за съзнанието на всички същества:

Аз Съм Божествен магнетизъм.

Аз Съм Свещеният код на Любовта.

Аз привличам и концентрирам енергията на Любовта.

99999 - това е код  на Волята на Любовта.

Знаят го всички същности на Вселената. Този код казва:

Аз Съм Волята на Любовта.

Аз Съм нейното Проявление.

Аз Съм Любовта в Действие.

999 999 - това е Свещеният код на енергията на Любовта. Това е и скоростта на Любовта.

999 999 км./с., това е универсалната скорост на свещенната Енергия на Любовта. Възнесение.

Съзнанието на всяко същество знае тези кодове, даже и да не ги помни.

Вашето сърце ще прочете кодовете и вашата Душа знае как да се възползва от тях.

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия