Квантова Хипнотична Регресия

785b49d336b2cf7976ff427a30b52c72_edited.

Рейки-това е красива и нежна изцеляваща енергия, която можем даизползваме в нашето ежедневие. Тя не само помага да изцелим различни недъзи и причини, но, също така може да помогне да отстраним блокажи, които препятстват нашият прогрес в жизненият ни път.

Регрессия в хипнотерапията се използва за изменение и изтриване на емоции, блокирани в нашето духовно, ментално, емоционално или физическо тяло. Използвайки тази настройка регресия, ние можем да отстраним негативното емоционално въздействие на трудни събития, можем да изрежем привързаности, които ни свързват с хора, въвлечени във истории на наши стари травми.

С помощта на тази система ние можем да се съсредоточим на някои важни съобщения, които получаваме по време на тази настройка. Придобиването на мъдрост ни позволява и ни помага  да постигнем дълбоко изцеление чрез прошка.

57.44 лв.