ГАЛАКТИКА РЕЙКИ
galaxy2.jpeg

Активиране на всички чакри

Хармонизиране на енергийното тяло

Унищожаване на негативната енергия

Заземяване

Трансформация на кармата

Създаване на между-дименсионална връзка

Активиране на космическата и земната енергия и разширяване на потока

Изостряне на интуицията

52.77 лв.