МНОГО-ВАРИАНТНА ХИБЕРБОЛИЧНА КОСМОЛОГИЯ

sTG2Isxi4O4.jpg

В ТАЗИ МЕТОДИКА ИМА 58 КАНАЛА.

1. БАЗОВИ КАНАЛИ:

За да започнете да работите с каналите от Много-вариантната Хиберболична Космология е необходимо като начало да бъдете посветен в един базов канал. След което може да избирате канали по желание. Всички базови канали са универсални по своя спектър на действие.

Изчистват негатива

Изцеляват и оздравяват тялото

Активират чакрите

Усилват енергетиката

Работят както с хората, така и със животните и растенията

Чистят и защитават помещения, пространства

Работят за развръзване на негативните кармични възли

Възстановяват генеологичното дърво

Хармонизират междуличностните отношения

Даряват успех, късмет, щастие, благополучие, хармония

Защита

Каналите са разделени условно на нива – първо, второ и трето – колкото по високо е нивото на канала, толкова по дълбоко прониква енергията и трансформира в дълбочина причинно-следствените връзки.

1)Канал «ЦЕПИЛАР» (перво ниво)

2)Канал «ЛИМПИАР» (второ ниво)

3)Канал «АРКТУР» (трето ниво)

2. КАНАЛИ ЗА ЗАЩИТА:

1)Канал «ОГЛЕДАЛНА ЧЕРУПКА» (перво ниво)

2)Канал «ЦИТАДЕЛА» (второ ниво)

3)Канал «КИТАЙСКА СТЕНА» (трето ниво)

3. ИЗЦЕЛЯВАЩИ КАНАЛИ:

1)Канал «ПУРПУРА» — заболявания на кръвта

2)Канал «ХРОМОГЕН»- възстановяване на генома

3)Канал «НЕРОПТИК» — заболявания на очите

4)Канал «ТАНАФФАС» — дихателната система

5)Канал «МУЧАХА» — женски заболявания

6)Канал «ЛАМЕДУЛЛ» — имунна система

7)Канал «ЛАБАКТЕР» — инфекционно-вирусни заболявания

8)Канал «ЕПИДЕРМ» — кожни заболявания

9)Канал «КАФЕД» — болети на костно-скелетната система

10)Канал «ЛИКУДО» — болети на лимфната система

11)Канал «АТРИУМ» — ЛОР заболявания

12)Канал «ЛАУРИНА» — заболявания на пикочната и отделителната система

13)Канал «МОНТОН»- забовявания на мускулната система

14)Канал «ПАТРИМОН» — наследственно-генетични заболявания

15)Канал»ЛАКОНЦИЯ» — нервно-психичесни заболявания

16)Канал»ЮВЕНТУД» — регенериране на организма

17)Канал «НЕОПЛАЗ» — онкологични заболявания

18)Канал «ЕСТОМАГО» — заболявания на хранителната система

19)Канал «ГЕНЕЗИС» — заболевания на репродуктивната система

20)Канал «АЛКУЗА»- заболявания на сърдечно-съдовата система

21)Канал «ГЛАНДУЛА» — заболявания на ендокринната система

4. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАНАЛИ

1)Канал «МОНТЕ-КАРЛО» — канал за изпълнение на желанията

2)Канал «АНАКОНДА» — унищожава негативните програма от магически въздействия 3)Канал «ФЕНОМЕН»- разрешаване на жизнени ситуации

4)Канал «ЛЮИЗ-ГЕРАКЛ» — активация на чакарите, меридианите, възстановяване на тънките тела

5)Канал «ЧИКО» — предназначен за работа с деца до 15 годишна възрасат, работи за изчистване, защита

6)Канал «СОМБРЕРО» — защита от радиация

7) Канал «ХИЛЛЕР» — астрални операции, например язва на жлъчката, изрязване на загинали клетки и тъкани, камъни и др.

8)Канал «АККОРД» — възстановяване на вътрешната и външната хармония

9)Канал «ИНКУБО» — уничтожение демонов, бесов и подселений

10)Канал «ГУАГУА» — възстановяване потенцията при мъжете

11) Канал «ШАТАВАРА» — възстановяване на сексуалната активност при жените

12)Канал «ШАПКА МОНОМАХА» — възстановяване и развитие на бизнеса

13)Канал «АЛЬБОРАДО» — самолечение на пациенти

14)Канал «ОГЛЕДАЛОТО НА ТИБЕТ » — за ускоряване или забавяне хода на времето /като например забовяне стареенето на организма, за защита и неуязвимост на духа, активиране на Меркаба/

15)Канал «КОРОНА» — защита от стихийни бедствия и техногенни катастрофи

16)Канал «ГОЛФСТРИМ» — защита на дома от крадци и грабители

17)Канал «АТЛАНТ» — сила на родовото дърво по бащина и майчина линия

18)Канал «ГОЛДСТАР» — смяна на тъмните ивици в светли

19)Канал «ФАТУМ» — решение на кармични проблеми

20)Канал «ДИАДЕМА»- среща на твоята втора половинка

21)Канал «БАККАРА»- лечение на животни

22)Канал «ШАДЖАРА»- работа с растенията

23)Канал «БРИЛЛАР» — освобождаване от негативни програми на подасъзнанието, творящи негативни ситуации, обстоятелства, недъзи и болести

24)Канал «ЕСПИРИТО» — работа с духавете на предците

25)Канал «ПЕРСТЕНЪТ НА СОЛОМОН» — придобиване състояние на Човек-Творец, контакт със СвръхСъзнанието и СъЗидание на Новия Свят

26)Канал «АФРОДИТА» — външна и вътрешна трансформация и красота

27)Канал «ХОЛИВУД» — развитие на дарбите, таланта, гениалността на личността 28)Канал «ЧАША ГРААЛА» — прошка на греховете и избавяне от болести

29)Канал «ЛЕНТА МЕБИУСА»- програми «Защитник на Пространството», “Пазител”, “Безопасни Граници” и “Лента хармония” (по-пълна информация се дава по време на обучението)

30)Канал «ВЕЗУВИЙ» — управление на времето /дъжд, вятър.../

31)Канал «МАШИНА НА ВРЕМЕТО» — премоделиране на миналото, настоящето и бъдещето

Каналът МАСТЕР МНОГО-ВАРИАНТНА ХИБЕРБОЛИЧНА КОСМОЛОГИЯ — включва всички канали, а също така и специалният канал Мастер, който активира всички канали едновременно. Получилият степен Мастер има право да посвещава в канал за самолечение.

Канал МАГИСТЪР МНОГО-ВАРИАНТНА ХИБЕРБОЛИЧНА КОСМОЛОГИЯ — включва всички канали, както и специалният канал Магистир активиращ всички канали едновременно. Получилият степен Магисътър може да посвещава в Мастер и Магистър.