Активиране на 4-тото Око©

How-to-decalcify-pineal-gland-open-and-a

Трихроматичните вериги образуват кристалинната решетка на резонанса. В техните   пътища се вливат 12 Мощни Двигатели на Светлината, безупречно свързващи вашата лява, дясна половина и

3-тата /Ажна Чакра/ и 4-тото Око. Урим и Турим действат по- ефективно, когато трихроматичните вериги са в дейстие. Те подготвят и отварят по-голяма пространствена памет в рамките на

човешкия мозък.

Тази памет е особено подходяща за зареждане /получаване на файлове/ от Духа. Сега вие ще получите достъп до нея. Обикновено ще чуеш хората да казват, че са получили заряди от енергия, съдържаща информация. Много често обаче имаш чувството, като че ли изтеглянето /зареждането/ изчезва и е невъзвратимо. Понякога чувстваш, че оставаш в „зареждащия док” в областта на 3-тото око, причиняващо налягане и главоболие.

Актвирането на 4-тото Око „пробужда” вашето 4-то Око. Тогава вашето трето око няма нужда да „изпълнява двойно”  задължение. Налягането се намалява и се получава лекота.

Активирането на 4-тото Око изпълнява няколко функции:

1.  Активира вашето 4-то Око със свещените енергии на   Амсет и

Леф.

2.  Осигурява ви Урим Тумин Овластяване.

3.  Създава    три-хроматичната    кристална    решетка    на    верижния резонанс.

4.  Въртеливи вихри на на Четирите Очи на Хорус припокриват вашите очи.

5.  Овластява 12-те Силови Двигатели на Светлината.

Енергиен обмен: 44.44 лв.

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Биоенергия