УСТРЕМ И ПОВЕДЕНИЕ

231048_original.jpg

"Няма съответствие между устрема и поведението. Разривът е твърде огромен. И разбирането, неутвърдено с прилагане в живота, не дава отлагания на енергиите на огъня, тоест явява се знание, недонасящо плод. Ето защо Учението не дава абстрактно знание. Всичко трябва да бъде приложено в живота. Разбирането движи единствено само тогава, когато се прилага в живота. Енергията на мисълта дава в Чашата кристал. Психическият процес дава явно отлагане. Отвлеченото знание, неутвърдено от живота и в живота, е безполезно. То носи по-скоро вреда, отколкото полза и даже разрушава психиката, по-точно координацията на центровете. По-добре е, имайки малко, да го приложиш, отколкото, притежавайки много, да го оставиш неприложено. Когато задухат ветрове и зашумят вихри, те ще пометат всичко, което е около човека и всичко, което в него не е отлято във формата на нерушими кристали от огън. И човек може да се окаже нищ, даже да  изглежда, че притежава блестящ и забележителен интелект. Знаете какво е казано за земната мъдрост и нейната вражда против Бога, тоест против Висшето, което е в човека. Земната мъдрост, тоест интелектуалното знание, не въплътено в нерушими форми на кристални образувания, не дава безсмъртие на човека и няма да направи духовното нищожество мъдрец. Блясъкът на интелекта често бива фалшив. Познавате блестящи оратори-бърборковци, представящи себе си във вид на  празна черупка, блестяща форма, но лишена от съдържание. Понякога те приличат на фойерверк – пламнал, за да угасне бързо, не оставяйки следа. Само пълното прилагане на даваните Указания може да спаси. И ако обвивките пречат, те трябва да се обуздаят, да се подчинят на твърдото решение на волята. Повторно и ритмично тя трябва да се утвърждава в нейната власт над своеволието и несъстоятелността на обвивките. Обвивките ще бъдат хвърлени някога като износена дреха. И ако с действията и с постъпките не е отложена енергията на живота в Чашата, Чашата ще бъде празна. И тогава заедно с поета можем да  кажем, че “златната чаша е празна и напитката в нея е мечта, и тя не е наша”. Но участта на ученика е друга: прилагайки упорито и настойчиво, и повторно в живота всеки ден указанията, дадени му от  на Учителя, той напълва Чашата на безсмъртието с кристалите на живота, енергиите на които  ще му послужат като  форма за изразяване на духа, когато трите се окажат  отхвърлени."

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия