КВАНТОВА ВЪЛНА НА ИЗОБИЛИЕТО

27057dcfcdc59d360e9d0540512ca66a.jpg

Активира вълната в Космическата банка на Изобилието и проправя пътя да достигне до нас  исканото.

Енергиен обмен: 34.43 лв.

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия