ЧЕСТОТА НА СЪЗДАТЕЛЯ

3378dc9a1de03fab17796b9c0ac3836b.jpg

Енергията формира новия човек по образ и подобие на Бога. Подготвя човека и привежда неговата енергийна система на следващо ниво на развитие- 6-та космическата раса. Честотата ускорява процеса на еволюционното развитие както на човека, така и на планетата. Спомага за ускоряване процеса на отработка на кармата и нейното смекчаване, просветлениена душите, при това става духовноизцеление-възраждане, изчистване на съзнанието. Развива видението, получаването на чиста информация. Замяна на старата енергия в тънките тела, с нова. Мощно изчистване и активиранена енергийните центрове, отстраняване на енергийният дисбаланс между тях. Разкрива  Пътя. Висока ефективност приработа с енергосъщности. 

Тази енергия е за работниците на Светлината, но и за тези, които са посветили живота си на себеусъвършенствуването, изцелението, духовното развитие.

59.11 лв.

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия