ЦЕЛ И ПОЗНАНИЕ

Arcanjo Rafael-2.JPG

"Деца на Земята, познанието е цел на човека. За да творите трябва да  познавате света, който е извън вас. Микро- и Макросветовете подлежат на изучаване. По този път край няма, тъй като Безпределността няма такъв. Труд и познание без край – такава е съдбата на човека на Земята и в Световете. Радвам се, когато Виждам: съзнанието, устремило се, излиза извън пределите на Земята. Не само единствено с нея живее човешкият дух, но е подхранван от по-горе. Лъчите и магнитните токове го хранят от пространството. Така също хранят те и Земята. Осъществява се огромен обмен, тъй като и Земята, и човекът отдават далеч в пространството енергиите, излъчвани от тях. Ако далечната звезда изпраща на Земята своя лъч, то и Земята също изпраща свой лъч. Неговата скáла е сравнително невисока, но за неговото качество са отговорни хората. Този лъч е наситен също и с еманациите на колективните излъчвания на цялото човечество и, преди всичко, с мислите. Мисълта се носи далече. Така също и вашата Земя получава мисли от Далечните Светове. Обменът на мисли между човечествата на планетите е твърде интензивен. Да  се забележи с какво храни пространството вашата планета не е радостно. Енергиите на планетите взаимодействат. Тяхното човечество взема активно участие в този процес; на Земята - все още в масите несъзнателно, на Високите планети – съзнателно. Хората от Далечните Светове ви изпращат светли мисли и по този начин възвисяват планетата. С Далечните Светове може да встъпите във връзка и съзнателно. Трябва да се устремява мисъл към тях  при заспиване и събуждане. И тогава ще бъде възможно да се улавят мисли: отначало откъслечни, а после вече цели фрази и повече. Ако може да се улови мисълта на съседа, то може да се улови тя и от която и да е точка на Земята, а също и от всяка точка на пространството, тъй като мисълта се носи в пространството по-бързо от светлината. Деца на Земята, действайте с мисъл като знаете, че за мисълта нищо не е преграда."

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия