Богинята - Гая
gaya.jpg

Енергия, насочена за отваряне на човешкото сърце и за привеждането му в резонанс със сърцето на Майката Земя. Тази настройка със Земните вибрации е много важна в тези времена на големите вибрационни изменения на Земята, тъй като те ви поддържат в синхрон с енергийните потоци на Земята, поддържат хармония и връзка с Майката. Тази енергия е дълбока женска енергия и може да помогне за свързване с Богинята и Божествените Женски енергии.

Първоначалната Светлина от Гая успокоява сърдечната чакра и емоционалното тяло и помагайки по този начин за лечението на емоционалните рани и позволявайки ни да притежаваме в сърцето си по всяко време  осъзнатото чувство на информираност.

 

Първоначалната Светлина - енергията от Гая защитава, изчиства и балансира аурата. Тя може също да защитава аурата чрез  спиране изтичането на енергии. Първоначалната Светлина от Гая е също трансформатор на енергия, подпомагайки особено духовното, мистичното и интуитивно израстване и трансформация. Тя подпомага както съзнателния интелект, така и подсъзнанието и облекчава стреса и тревожността.

Първоначалната Светлина от Гая помага в астралното пътуване и астралното проектиране. Тя може също да асистира при контактуването със същества от други измерени. Във физическо изражение Първоначалната Светлина от Гая е полезна за свързани със стреса заболявания, разстройства при тревожност, мозъчни нарушения, храносмилане и метаболични заболявания.

Енергиен обмен: 44.44 лв.

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия