ЕТЕРНА АКУПУНКТУРА
acupuncture-model-236x300.jpg

Тази система ни дава възможност да поставяме етерни акопунктурни игли върху хора или животни. Ефекта е същия като при физически игли.

С етерните игли не може да се навреди, поставени в неподходяща точка, те ще бъдат неутрализирани от Висшия ни Аз.

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия