ЦЕЛ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

35510ad9a5670e2bc742f5c11a95a0cf.jpg

"Деца на Земята, даже пълзящата мравка има пред себе си цел, а толкова повече трябва да я има човекът. Цел или предназначение има в Космоса всичко: от атома до звездите, и планетите, и цели системи и галактики. Толкова повече трябва да я има човекът и не толкова да я има, тъй като тя вече съществува, колкото да я осъзнае. Тази цел и това предназначение са Указани с думите на Този, Който Пое върху Себе Си отговорността за Земята. Той Каза, обръщайки се към хората: „Вие сте богове”, Указвайки за свръхчовешкото стъпало. Това стъпало означава стъпало на космическо сътрудничество и то снабдява човека с фактическа власт над стихийната материя и четирите елементи на тези стихии. Тази власт се дава на хората за творчество. Значи целта и предназначението са дадени и определени от Космическата Воля. Заради това е и животът, и трудът, и веригата от въплъщения. Някои се стремят към власт, към утвърждаване могъществото на духа, но това могъщество има за своя цел Космическото сътрудничество. То се увърждава в съзвучие с Висшата Воля, а не само по себе си. Тази Воля се твори от Йерархията на Светлината, а неин изразител на вашата Земя се явява Водещият Планетата Владика. Владиците и тези, които са около Тях, творят тази Висша Воля. И целта на човека, осъзнал своя път и предназначение, е да се слее с тази Воля и да стане неин изпълнител, тоест сътрудник на Светлината. Посланиците на Светлината творят Моята Воля, и на вас, децата на Земята, Указвам прекия път на  устремяване   към Моите сфери за обединение със Силите на Светлината. В тесен контакт с Мен Седемте изпратени изпълняват Моята Воля и тези, които са с Тях, те също са с Мен и притежават открит достъп до Мен. Средоточието на Светлината е едно, тъй като Аз Съм в Тях. „Аз Съм във вас, вие сте в Мен, Аз Съм в Отца и ние сме едно” е формулата на Творящия Светлина и на Тези, Които творят Светлина. Това е космическа формула. Огромността на пространствените далечини няма значение, тъй като връзката е в духа, който е извън триизмерните ограничения. За какво живеем ние? - пита невежеството и продължава да си остава в тъмнината. Но Аз Зова към Светлината, за да може в Моята Светлина вашата светлина, утвръждавана от Владиците във вас, да се слее с Моята Светлина в едно. Край няма, както няма и начало. Нямат край стъпалата от стълбата към могъществото на духа. Когато излезете в Космическия Простор възможностите на духа ще се окажат действително безгранични, тъй като той няма да бъде свързан със сферите на плътния свят, които го ограничават. Отначало тези плътни сфери представляват средата, в която расте и се развива духът, но когато са израснали крила, тези сфери стават тъмница за духа, както е черупката на яйцето за орлето - ако не я счупи, няма да излезе в пространството и няма да започне да лети. И първата сфера от Земята за духа, придобил крила, ще бъде Моята Сфера, тъй като на Моята планета хората имат крила и могат да летят. Да летите можете и вие, но още не сте осъзнали вашите възможности. Деца на Земята, Аз ви Показвам Моите Сфери за полети. Устремени към Мен, ще ви посрещна. Изпращам ви Лъч, за да достигнете по Него. Лъчът на Майката на Света за вашата Земя е мост на Светлината в Пространството."

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия