ЕСТЕСТВОТО НА МИСЛИТЕ

Anjo-009.jpg

"Мислите се разделят на градивни, разрушителни и неутрални. Съзнанието трябва да се настройва на вълните на съзидателните творчески мисли, отхвърляйки мислите на разрушението; всяка мисъл за болест да се заменя с мисъл за здраве, за неуспех – с успех, за мъка – с радост, за старостта и немощта – с мисли за бодрост и здраве. Трябва да мислиш за себе си като такъв, какъвто би искал да се видиш в действителност. Мисълта е висша реалност. Нейната сила може да се доведе до степен на необичайно напрежение. Цялата област на рефлекторното мислене трябва да се замени със съзнателно. Всички процеси в организма могат да се подчинят на волята и да се ръководят от нея. Тялото ѝ се подчинява достатъчно охотно, ако е осъзната нейната сила. Тялото реагира на всички мислени процеси, съзнателни и несъзнателни. И ако повторно-ритмичната мисъл утвърждава известно положение или заповед неизменно и твърдо, тялото го следва неизменно. Тялото няма своя воля, освен вложената в него от неговия притежател и владетел. Често волевите токове вървят в различни  и даже противоположни направления, неутрализирайки се един друг. Ако се устремят в едно направление, тяхната сила нараства неизмеримо. Желаейки здраве, човек допуска толкова противни мисли за липса на своето здраве, че следствията от мислите за здраве се унищожават напълно. Овладяването на мисълта дава в ръцете сила, която може да се приложи за съзидаване, макар и на собствено здраво тяло. Нека всяка неволна отрицателна мисъл моментално съзнателно да се заменя с положителна и творяща мисъл. Затова е нужен контрол над мислите, усещанията и внушенията, идващи от други хора, тъй като последните са особено вредоносни. Хората обичат да поговорят за своите немощи и да се насладят на този процес, създавайки ярки и силни образи на болестите, образи, усилени и укрепени от броя на слушателите. Бъбренето за болести е недопустимо. Силен, бодър и здрав - други мисли не се допускат изобщо. На всяко неразположение в самия му зародиш незабавно се изпраща мощен волеви ток в заболелия орган (място) и заповед на цялото съзнание да бъде заболялото място здраво. Духът и волята преодоляват всичко, и в тялото на човека няма енергии, можещи да противостоят на силата на ритмичната, твърда заповед на волята. Може с дишането, задържайки го, да се усили притока на прана и психическа енергия към заболелия орган. Нека процесът да се бориш волево срещу всякакво неразположение да стане привичен преди да се обърнеш към лекаря и лекарствата. В мощната лаборатория на човешкия организъм са налице всички средства за възстановяване на здравето, ако външните причини, които го нарушават, са отстранени. Но даже и те могат да се парализират до известна степен. Процесът на разкриване потенциала на силите на човешкия дух се заключава в това той да не поставя преграда за неговата проява с ограниченото си мислене. Първата преграда е: това изобщо е невъзможно. Втората преграда е: аз не мога, слаб съм. Третата преграда е: другите също не могат това. Четвъртата: науката мълчи за това. И човек ще намери хиляди причини и поводи, за да изпусне от ръцете си властта над своя микрокосмос. Но йогът утвърждава, че той е  господар и владика над своето тяло и всички тела, над своята мисъл и воля, над всичко, което е съсредоточено в него и му е дадено за владеене. И говори, и се движи, и вижда, и чува по воля, и се труди, и все пак счита че няма власт над тялото и мисълта си. Трябва да се разбере, че тази власт е вече голяма, трябва само да се направи пълна. Мисълта ще бъде незаменима помощница в утвърждаване на властта. Въпреки очевидността трябва да се твърди за властта над тялото и всички тела, докато тя не бъде утвърдена в действителност. Осъзнаването на това силно ще приближи до желаната цел. Дерзай, чедо!"