АУРАТА

637b7fc96a261e6ac53ecf0ee62dd620.jpg

"За да се изолира аурата от въздействията на хората, нейните излъчвания не трябва да се насочват към тях без необходимост. Всяка дума, насочена към друг човек, отваря аурата към него и я подлага под ответно влияние, а също и мислите, и чувствата. Оттук преимуществото на мълчанието, неосъждането и потушаването на движенията в астрала. Оттук и ответният удар. Цялото обкръжение проявява съпротивление спрямо устремения дух, оттук и противодействието на средата на всяко ново усилие на духа. А главното – оттук е и съпротивлението на тъмнината. Духът, стоящ на място или отстъпващ назад, не среща такова противодействие. Затова процесът на упадък на духа протича толкова лесно. Но духът, изкачващ се на стъпалото на разпалване на огньовете, среща отвсякъде яростно противодействие. Особено силен е винаги първият напор на насрещната вълна, тъй като трябва в добавка към всичко да се преодолее инертността на стихиите и да се застави тяхното вещество да вибрира в унисон с волята и аурата на извършващия действието дух. Действието е равно на противодействието. Когато това последното е преодоляно, е възможно да се придвижваш по-нататък. При ярко горене на огньовете понякога е по-добре да се  затвориш даже за, за да не изложиш  свещения пламък на удар. Близките могат да вместят далеч не всичко, което се дава на духа, притежаващ Общуване с Учителя на Светлината. Невместването от близките означава съпротивление, може би често неосъзнато. Затова понякога е по-добре да се мълчи. Оттук Съвета: да се прикрият огньовете на духа. Неопитността иска незабавно да сподели всичко, което получава, но опитният пътник отдава получаваната от Учителя Светлина само след асимилиране на полученото. Тогава вредата може да се избегне. Иначе опустошаването и обратната реакция са неизбежни. Тя е много мъчителна, тъй като състоянието на опустошената съкровищница прави обвивките празни. Трябва да можеш да раздаваш получаваните съкровища мъдро. Също и вместващите, даже при отсъствие на противоречие, могат да вредят. Духовната храна се дава като на малки деца - по малко и в известен порядък. Да се даде всичко - значи да се разруши. Пълната откритост на съзнанието означава неговата беззащитност. През широко отворените врати може да влезе всеки. Сдържаността се утвърждава като най-добрия способ за защита. Бъбривостта и многословието са осъдени, тъй като осъденият носи върху себе си цялата тежест на техните следствия. За опит може да се изпробва поне един ден да се прекара така, че да не се изговори нито една излишна или ненужна дума. Бъбривецът ходи като опустошено чучело сред своите близки и заобикалящите го, а също и този, който е раздал полученото от Учителя преди срока! Трябва да се говори според съзнанието, за да не се претовари то. Съизмеримостта често страда и се налага незабавно да се плаща. Съумейте да раздавате мъдро. 

 

Всичко е казано. Трябва да се чака, натрупвайки сили. Излишните разговори могат да размагнетизират възможността. При пълно разбиране от страна на събеседника той се разпалва със светлина и със своята светлина усилва говорещия. Това и ще бъде плодотворно предаване на светлина и взаимно усилване и подкрепа."