ВОЛЯТА

НА СВЕЩЕННАТА МАЙКА

12.jpg

Изчиства пространството и земята. Творящата воля на Свещенната Майка управлява трансформацията на пространството и материята. Когато приемаме Нейната воля, даваме възможност да бъде изпълнена и нашата воля. Призива на Нейната воля създава защитен слой около призоваващия.

Синергоетика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия