Кристална Аура

7da3dab532c722f0b1914cfc13010bcf.jpg

Кристално чиста и висока вибрация.

Изчистване, изключително силна защита,  връзка със Земята, здвездите, природата. Много силно излъчване на вибрацията ЛЮБОВ.

Трансформация на натрупаният опит. 

Кристалната аура е много сходна с ангелската.

34.77 лв.

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия