СРЕБЪРЕН ПЛАЩ

сребърен.gif

Канал индивидуална защита. Сребърен плащ с качулка се надява 1 път при посвещението. Защитава от негативни въздействия, независимо от  тяхната форма.

Каналът може да се отваря със задача, след което той ще работи 3-месеца.

Необходима е наработка на плаща в продължение на седмица. След седмица плаща се сраства с тънките тела и започва да работи автоматически.
Защитата от същности. Информационен канал. Сребърен плащ може да се отваря и на други хора в случай на енергийно нападение върху тях. В този случай защитният плащ се надява за 1 час и след това се снема, ако е необходима все още защита, каналът се отваря отново за човека. Работата с канала с други хора няма ограничения. Да не се използва дълго.
Сребърен плащ защитата всички чакри и тънките тела. Същностите при съприкосновение с плаща получават изгаряне и човекът и става   - не интересен. При закриване на плаща човек става невидим за магьосници и тъмни сили. Ако с вас работи магьосник, се активира огледална защита и отражението, т.е. всичко се връща обратно.
Тази защита в пъти по мощна и ефективна от всяка съществуваща в Космоенергетиката или Рейки.
Максимална увереност в защитата!

42.88 лв.