КОСМИЧЕСКА КОСТЕНУРКА

ae85a795909949313389715b5ea04c9b--quails

Взаимодействие и хармония с петте елемента. Благополучие, мъдрост, дълголетие, духовно развитие.

Проявление на материални и духовни блага, съобразно енергийното ниво на всеки - здраве, благосъстояние, възприятие, емоции и др.

Истинско разбиране, изследване на петте елемента и тяхното присъствие в битието.

Космическата Костенурка е въплъщение на мощ, издръжливост, силна лична защита. Помага ни да осъзнаемнашата собствена защита на различни нива на битието. Невъзмутивост, еталон на мъдростта.

Носи опора, късмет и дълголетие. Разкрива уникални възможности.

55.99 лв.

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия