ЗВЕЗДАТА

НА СВЕЩЕННАТА МАЙКА

3294dca5ffdf288837756a44423de81c.jpg

Това е звездата, която  е чудодейна.

Показва ни пътя и ни води по него. Лъчите й ни обогатяват с нови знания и елементи, спомагат за създаване нахармония с пространството и огнените енергии на Новия свят.

Една нова степен на еволюция.

Енергиен обмен: 24.43 лв.

Синергоетика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия