ОТНОСИТЕЛНОСТ

anjo_da_compaixão.JPG

"Всички човешки представи за нещата са относителни: представата за времето, представата за пространството и телата, намиращи се в него. Потапяйки се в дълбините на Космоса трябва да се откажеш от обичайните представи за света и главно от самия себе си в обичайното разбиране на себе си по отношение на обкръжаващата среда. Съзнанието се пренася, но отделено от тялото и неговите усещания и възприятия. Всяко небесно тяло е фокус на средоточие на материята в различните ѝ състояния и комбинации, а също и на енергии. Аурата на планетата е синтез от нейните излъчвания. Аурите на небесните тела взаимодействат една с друга точно така, както и аурите на хората. Да влезеш в контакт с аурата на Далечна Звезда значи да възприемеш в някаква степен нейната същност. Това е възможно напълно по пътя на концентрацията на съзнанието върху избрания обект. Тогава съзнанието започва да възприема лъчите, идващи от избраното светило. Характерът или степента на възприятието зависят от изтънчеността и чувствителността на приемника на съзнанието. Съзнанието сякаш влиза в контакт с Планетния Дух, стоящ начело на дадената планета, към която то е устремено, тъй като висшите принципи на планетата се изразяват от нейното човечество и Водещия Йерарх със силата на Лъчите на Неговата Индивидуалност. Влиянието на звездите   върху човешката същност е огромно. Контактът на човека с неговата водеща Звезда може да бъде твърде ярък и жизнен, но е нужна устременост. Ще дойде време, когато всеки ще знае своя Хороскоп и благодарение на това ще има в Космическия Океан съзвучни фокуси за устремяване на духа. Всеки от Висшите Водачи - Йерарси е свързан със своята Звезда. Така се утвърждават пътищата на космическата еволюция на човека чрез връзка със силата на ауричните излъчвания на Далечните Светове. При достатъчно силна магнитна връзка духът, отхвърлил тялото, при смъртта бързо се устремява към Далечната Звезда, с която съзнателно е бил свързан при живота във физическото тяло. Човекът е дете на звездите. Звездният свят е негов минал, настоящ и бъдещ, тоест вечен дом. Човекът е гражданин на Вселената, а Космосът е домът на неговия дух."