ЛЪЧИ И ЕНЕРГИИ

2d675c98a93e.jpg

"Моят Свят е светът на Моите действия: Сноповете Лъчи от Моите Енергии, изпращани в света, действат на сърцето и съзнанието на хората с Моята Светлина. Моят Дом е древен, по-древен от издигнатите от човека. Моето Дело е широко, дълбоко и огромно. Разпръснато е по лика на Земята и свързано с проводящи нишки от светлина със сърцата на хората. Тези проводници не гният, не се разрушават, не ръждясват и не се късат по обичайния   начин, тъй като са нетленни. Късат се и се разрушават духом. Но съзнателните приемници по тях са малко. Сребърната Нишка е рядко явление. Познават Ме под много Имена и Облици. Но Аз Съм Един и Същ в миналите и бъдещите векове. И Моят път, водещ към Мен, е древен като човечеството и този път е един. Моите хора са малка част от множеството, Мои са от хилядолетия, тъй като са Ми служили векове, от живот в живот. Те се различават помежду си по степента си на близост до Мен и старателно изпълняват Моята Воля. Изпълнението е доброволно. С това са и силни, че тяхната воля се проявява ярко в Моята Воля, а Моята Воля – в тяхната. И слетите воли се съчетават в лъчи, самоизходящи от тях. Вървят в Мое Име и в Моите Лъчи. С това са и силни. Отиват на клади, на мъчения, на подвиг. Вървят след Мен, без да мислят  за себе си. Най-Близките са на Велико Служене. Чрез Най-Близките подхождат и се приближават тези, които са по-далече от тях. Мисията на Моите близки е велика, тъй като много рядко хора са способни  на непосредствено, пряко, съзнателно възприемане на Лъча. За тях Казваме: „познават Учителя на Светлината”. А другите, незнаещите, трябва да търсят тези, които знаят, за да се доближат чрез тях. Но ако някой знае свой близък подход, не му пречете. Все пак намерете нужните думи за Мен, за да просветите и тук. Светлината се привлича към светлина и светлината се слива със светлина. По-често и по-продължително се стремете да бъдете в духа с Мен. Оставяйки тялото и устремявайки се в духа към Мен, е възможно да пребивавате в Общуване с Мен в уреченото време. Делението на духа означава, че той е едновременно там, където е тялото и тук, с Мен в Твърдината, тук, в Моята Кула. Нищо не пречи на Общуването, когато духът е готов да постави в съзнанието си Владиката преди всичко и най-високо. Приятелю Мой, защо се стараеш да си представиш себе си в Моята Кула седящ или стоящ, и в тялото? Духът е извън положението на тялото. Остави грижата за това. Сливането със светлината и в светлината е духом и в духа. Тяло има у всички, но Общуването е в духа. Затова се устремявайте към Мен в духа през плътността на земните условия."

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия