БЕЗПРЕДЕЛНОСТ

060bfa8842f2bbf53d3515e829756fae--quail-

"Милиарди светове, милиарди системи и галактики и тяхното име е Безпределност.  И всеки е продукт на творчеството на Духа, който някога е бил човек. Така също както духът на Земята облича себе си с плът, тоест с материя, така също както той облича себе си с нея и бидейки извън тялото във Висшите Светове, точно така също в безпределното пространство Духовете -  Творци, Съзидатели и Строители обличат своята Същност с материя от различен вид на плътност и разреденост, Изграждайки около Себе Си Световете. И така също, както телата и лицата на хората не приличат едно на друго и се различават по степента на грубост на материалната и останалите обвивки, и по тяхната изтънченост или разреденост, точно така също се различават помежду си и Световете. И няма два точно еднакви. Подобни има, както лицата на хората понякога си приличат едно на друго, но точно еднакви няма. Тъй като “звезда от звездата се различава по слава”. Така устремявайки се към всяка от тях може да се влезе в общуване с Водача на всяка, приел върху себе си Космическата отговорност за нея. Отговорността се заключава в това, че в Космоса всичко е свързано помежду си и всичко зависи от това хармонично съчетание, и да се отдели която и да е планета от веригата на планетите значи да се прекрати животът на нея и да се прекъсне общото хармонично движение и развитие на цялата верига. Всичко е единно. От здравето на отделните клетки зависи равновесието на цялото тяло на човека. Точно така също и равновесието на целите системи зависи от здравето на всяка планета, влизаща в състава на дадената система. Братство на системите означава също и Духовно Братство на техните Водачи или Братство на Планетните Духове. Сред тях има Старши и младши. Стълбата на Йерархията се състои от стъпала. Възможно е да се обърнете към Водачите на различните светила. Космосът е отворен за устремената в неговите дълбини мисъл и отговарянето, тоест отзвука на обръщането на съзнанията на въплътените на вашата Земя  от страна на Братството на Планетните Духове представлява нерушим Закон на пространството. Съзвучието се осъществява със силата на магнитната мисъл, извличаща от пространството съзвучни на нея елементи. Пространството е отворено за мисълта и мисълта царства в него. Мисълта, насочена към сферата непосредствено обкръжаваща човека, в нея и пребивава, и се блъска, и пулсира в нея, колкото и малка и тясна да е тази сфера. Но мисълта, устремена нагоре в необятните сфери на пространството, пребивава в тях, постоянно обраствайки с нови, но съзвучни на нея елементи, бидейки свързана с магнитна  връзка с този, който я е породил, тъй като извършила кръг се връща отново към своя творец, натоварена плодоносно с привлечени от нейната магнитна сила елементи. Този, който е съумял да създаде мисли за Далечните Светове, знае колко плодоносна е мисълта, устремена към тях и как тя нараства в пространството. Вътрешният невидим свят на човека е ограничен в пределите на неговата мисъл. И ако неговата мисъл е устремена към Безпределността, то неговият вътрешен свят ще бъде ограничен от нея. Така на духа се дават 

безпределни възможности. Не всички те могат да се осъществят в тялото, но отхвърляйки го и получавайки пространствена свобода, духът може да пребивава в Надземните Сфери, докосвайки се до тези страни на Битието и пространството, до които е достигала или може да достигне неговата мисъл. Мисълта не е ограничена от нищо. Само невежеството или незнанието, или отсъствието на устрем затваря свободната и безсмъртна мисъл в този малък личен свят, в който като в тъмница обикновено живее обикновеният човек. Но Изпратеният от Майката на Света Владика е Дошъл на Земята да разбие веригите на скованата мисъл и да освободи духа, да го приобщи към живота на пространството. Сроковете наближават. И Дошлият да изпълни волята на сроковете Владика Дава линиите на живота, указващи на хората Пътя към Безпределността. Приемете този път като ново стъпало, стъпало на Космическия живот, даващ на човека Космическо съзнание и правещ го гражданин на Вселената. В това е огромното значение на Епохата на Майката на Света, в това е Висшият Указ на Владичицата.

 Усещам колко устремено е вашето сърце и колко ви е тежко сред чуждите условия и чуждите хора. Но вие не сте сама. Моите близки са с вас и ви помагат според силите си. И ако вие се обърнете към мен с цялото си сърце, ще отговоря на вашия зов и  ще ви изпратя други мисли от тези, които ви обкръжават и  гнетят, затваряйки ви в кръга на безизходицата. Знайте, скъпа, че любовта и устрема не познават нито прегради, нито разстояния. И мислите на любов с бързината на мълния достигат до любимото сърце. Знайте, че вие не сте сама и тези чувства, които ви свързват с моите близки, не свършват нито сега, нито утре, а тъкат нишките на сърдечната връзка завинаги. Разберете - завинаги. Не сте оставени, нито забравени, но вас ви обичат и са готови да отговорят винаги на зова на вашето сърце. Изпращам ви грижата и ласката на моето сърце и искам да ви утвърдя във вашия устрем. Ето, вие се разделихте с този, когото аз обичам, но нали и той ви обича и ви отговаря според степента на устрема на вашето сърце. Но когато вие бяхте с него, вашето сърчице още не беше се събудило и той искаше да ви даде всичко, което може, но вашето сърце мълчеше. Сега то се отвори и вече нищо не може да ви лиши от това, което ви принадлежи по право. Затова, скъпа моя, не тъгувайте, но се радвайте със сърцето, че сте срещнали в живота този, който може да утоли глада на вашето сърце. Дава се възможност. Не я отхвърляйте. Всичко е поправимо, ако сърцето живее. Тъй като близка можеш да бъдеш и зад планини, и зад далечни морета. Любовта не познава разстояния. Те не могат да бъдат преграда за нея. Помнете, че с любов ще достигнете и с любов ще победите, и особено към Учителя на Светлината."

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Биоенергия