АБСОЛЮТНА СВЕТЛИНА

Anjo_da_Intuiçao.jpg

"Ще приближим осъзнаването на Светлината. Какво е светлината, която е в човека? Свети всичко живо и всичко съществуващо. Даже дълбоководните риби, даже пънът, даже малките червеи. Но те светят и виждаме тяхната светлина при определени условия, докато в същото време светлоносност притежава всичко, от атома до Слънцето. Ако електроните светят, то следователно свети цялата материя. Тази светимост се проявява от Огнения аспект на Вселената. Защо трябва да се мисли, че тази светимост се определя от окото? За окото често тя не е видшма, макар и в действителност да съществува. Райхенбах установи светимост на растенията в тъмнина. Но нали те излъчват светлина и без тъмнина и то постоянно. Астралният двойник на всяка вещ е виден за тънкото зрение благодарение на своята светимост. Даже в най-низшите слоеве на астралния свят всичко, което може да се види там, е видимо благодарение на някаква степен на излъчване на уловими вибрации. Само абсолютната тъмнина се слива с тъмнината, а абсолютната Светлина – със Светлината. Разстоянието между тях е толкова огромно, че се измерва с понятията за абсолютното Небитие и абсолютното Битие. И някъде между тези два  полюса се намира човекът. Неговата цел е да събере в себе си Светлина, за да влезе и се влее в абсолютната Светлина. Всички мисли и чувства, и настроения на човека са свързани тясно със Светлината и нейната цветна скáла. Има чувста и мисли, и настроения златисти, розови, сребристи, кафяви, сиви, червени, черни. Черните мисли не дават светлина или чувствата на ненавист – сини излъчвания, или страхът – златисти. Съответствието между цвтовете на излъчванията и техния характер и свойства е пълно. Яркото динамично представяне на цвета, обвиващ човека, незабавно предизвиква у него и съответстваща реакция. Ползвайки цветните лъчи може да се управляват настроенията на човека, както диригентът – оркестъра. Както прожекторът насочва лъча към желания обект, така и лъчът на съзнанието или мисълта се устремява от волята към определен човек и обвивайки го със своя цвят поражда в него съзвучна ответна вибрация. Психотехниката се основава на точните, определени закони за съзвучието и нейната механика изисква умение да се борави с елементите на цветната скáла. Подобното се усилва от подобно и се неутрализира от противоположното. Лабораторията, пораждаща лъчи с нужното качество, се явява микрокосмосът на човека, прожектор е екранът на съзнанието, оцветяващ изпращания лъч, а волята е двигателната сила на лъча. Проследявайки своите чувства и усещания е лесно да си представиш какви цветове излъчва собствената аура. Аурата на спокойствието, равновесието, безпокойството и страхът дават силни излъчвания, свойствени на всяко от тези състояния. Да владееш своите огньове значи да владееш и управляваш своята аура и нейните излъчвания. Ако умееш да ги управляваш, можеш да изпращаш техните лъчи на далечни разстояния. Пратката трябва да бъде блага, тъй като даже и без да знаят законите на психотехниката хората обезобразяват пространството с черните, кърваво червените, кафявите лъчи на своите тъмни съзнания. За чистотата и красотата на пространството са отговорни хората и най-добрият негов очистител ще бъде светлината и цветовете от положителната гама. Те са хармонични и светозарни. В дъгата виждате техните основни тонове. Областта на Светлината и цветните лъчи е много обширна. Човекът е длъжен да изучава нейния закон.

Всички хора дишат, поглъщайки пространствен огън. Когато човек прави това в гняв, тогава той поражда червени пламвания на огньовете. Когато е в молитва – златисти, сини или сребърни; когато сърцето пламти с любов - розови и така нататък. Лабораторията на човека представлява трансформатор на пространствения огън в нови форми на огньове. Тази трансформация се извършва постоянно, тъй като физическото дишане се прекъсва само  със смъртта. Дишането може да бъде чисто и смрадно, изгореният остатък  по своя характер е различен в зависимост от свойствата на огньовете. Едновременно с издишването, светло или тъмно, излъчванията на аурата, светли или тъмни, се устремяват в сферата наоколо. С тези еманации се пропива цялата обкръжаваща атмосфера, предмети, вещи, стени, тавани и подове и всичко, до което се докосва ръката на човека. Всичко се насища с неговите светли или тъмни огньове. Трансформаторът действа мощно. В основата на цветните излъчвания лежи мисълта. Тя придава на излъчванията една или друга окраска. Човешките аури са бледи и техните отлагания върху вещите и предметите са сиви. Сияйните аури са толкова редки. Свещените места, наситени с отлагания от еманациите на аурата на Великия Дух, живял там или посетил ги, ненапразно се почитат от хората, тъй като хората знаят, без да разбират това, за мощта на ауричните излъчвания. Всичко наоколо, особено в градовете, е изпълнено с отлаганията на тези вибрации. Те съществуват във вид на кристали с различна степен на плътност и устойчивост. Наслояванията в училищата, театрите, музикалните зали, болниците, кръчмите, кланиците и други са много различни. Те встъпват във взаимодействие с човешката аура и предизвикват реакция, явно осезаема, но невинаги осъзнавана. Даже неголеми наблюдения биха могли да дадат поразителни изненади. Всички тези отлагания носят съвършено определен цветови характер и от този характер се обуславя тяхната същност. В затворите не могат да се видят радостни златни излъчвания, а в домовете за хазарт – сребърни тонове. Еманациите на човешкия организъм се отлагат тежко и явно за тънкото зрение върху всичко, което го заобикаля. Светлите аури са толкова малко. Даже добрият човек, но в тежко настроение, оставя сиви следи. Говорим за спокойствието и за останалите качества, тъй като те са светлоносни и оцветяват аурата в положителни тонове. Постоянството на качествата дава постоянство на излъчванията. Качествата, здраво утвърдени в духа, насищат обкръжението на човека със светлина и цветове от светлата скáла. Носителят на Светлина наистина се явява благословия за тази местност, където той живее, за хората, предметите, растенията, животните и самата Земя, за атмосферата на пространството, а злобното сърце е проклятие......"

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия