УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗНАНИЕТО

Anjo do Amor-1.JPG

"Утвърждавам познаването на вещите и явленията непосредствено и пряко. Познават се в Моите Лъчи. Навлизаш в нова степен на познението. Днес Аз ще ти Открия пътищата на тайното знание. Те са три: първият - по пътя на  съсредоточаване върху вещите и явленията; вторият – по пътя на заповед на волята преди заспиване; третият – по пътя на устременото към желания обект сърце. Сърдечното познание е най-трудното, но най-свободно и непознаващо препятствия. Във всеки способ трябва да се вложи дерзание. Дерзанието е утвърждаване на неизменното. Дерзанието е утвърждаване на космическото право на висше  (знание). Вратата за познание са отворени – влез и вземай. Желаното знание се взема с магнитен устрем към него. Трябва да се определи и очертае точно сферата на притегляне. Трябва да знаеш какво иска духът. Не трябва да се разпръскваш настрани. Познаващото съзнание се свързва с обекта на познание с права линия без странични разклонения. Моята Съкровищница е изпълнена със съкровища на духа, събирани векове. Но преди да вземеш трябва да знаеш какво искаш. Някъде и нещо скърца и знанието се изплъзва. Значи няма пълнота на самоотричането. Тук то е нужно както никъде другаде. Утвърждавам безграничността на възможностите за отхвърлилия своята личност дух. “Владико, искам да Те виждам и чувам както виждам и чувам хората”. Дерзай, чедо. На дръзновения ще бъде дадено. Казвам “ще бъде”, тъй като настоящето е стъпало за утвърждаване на бъдещето. Каквото поиска сега духът, вървящ към Мен, в бъдеще ще го има. Това е и котвата за далечно плаване, тъй като (желаното) е недостижимо сега в условията на дадения момент. Но за духа е възможно. Следователно силите трябва да се насочат по линия на духа, тъй като всичко е в духа. Така центърът на тежестта се пренася от плътния свят в света на духа.       

Ярката, изменчива, непостоянна и хаотична полоса на външните условия и обременяващите духа обстоятелства настойчиво се стреми да увлече съзнанието във фунията на земните притегляния и да го откъсне от единствения Устой – Йерархията на Светлината. Външната тъмнина, където има плач и скърцане със зъби, се бори за първенство и овладяване на съзнанието и за господство в него. Но каквото и да бъде навън, трябва да се запази спокойствие, както и устойчивост и осъзнаване Близостта на Учителя, завоювано с толкова тежка цена. Нека вълните на външните явления да се носят покрай теб. Тъй като това е все Майя, все мимолетни сънища на плътната очевидност. Това, което е неизбежно, през него трябва да се премине и от това не можеш да избягаш. Безпокойствата, вълненията, страховете и коментарите няма да помогнат. По-добре да мълчиш, опазвайки своите сили от ненужно изразховане. За какво са думите? Обстоятелствата ще укажат, когато дойде време за действие. Няма да преминеш през моста, без да си достигнал до него."      

 

 

 

 

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия