СИЛАТА НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ

Jesse-tree.gif

 БогоРодица – това е Проводник на силата Божия за всеки човек, вървящ по духовния път, това е силата на Божията Любов, с която душата на човека се освобождава от земните превъплъщения. Иисус като Духовна Същност от духовния свят е възстановил загубеното през вековете истинско Знание и дал на хората духовните инструменти за духовно спасение. Така че, с други думи, той е оставил ключовете. Работейки върху себе си с помощта на тези инструменти човек придобивал, образно казано, ключа към знака. A на БогоРодица като проводник на Божията сила, като духовно освободено Същество, намираща се между двата свята единствено заради духовното освобождение на душите човешки, Той дал силата и самите знаци. И едва при съединението на усърдието, работата над себе си от страна на духовно търсещият и силата на БогоРодица (Аллат) се случва сливането на Личността с Душата, т.е. човек постига освобождението на своята Душа, седмото измерение или, както се казва в християнството, „Рая“, „Царството на Отца и Сина“. И само от човешкия избор е зависело дали знакът ще бъде активен и човека ще бъде Достоен да получи тази божествена сила, която ще го отведе до Бога. Ключът е даден, за да бъде използван. А за да бъде използван, е необходимо да приложиш към него своите собствени усилия. Ето такъв е пътят на духовния човек – път на не изгарящото духовно безстрастие, което само вкупом (заедно) със съзидателната сила Божия води до освобождение."

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия