ОТНОСИТЕЛНОСТ НА ВРЕМЕТО

478a92cc6b903557d682788cbdaa4f51.jpg

"Какво се движи в пространството по-бързо от светлината? Мисълта. Какво може да обхване относителността на времето на различните планети в Далечните Галактики? Духът. Трите – духът, съзнанието и мисълта са извън ограниченията на времето и пространството. Да се изследва Космосът по други пътища може само в ограничените рамки на времето и разстоянието. В Космоса дори и бързината на разпространение на светлината изглежда вече бавна и пространството трябва да се измерва с хиляди и милиони светлинни години. Но мисълта е извънвременна, тя е от Света на Висшите измерения и за нея няма разстояния. Земните мисли помръдват мърдат тежко, но огнената се носи преди светлинния лъч. Мисълта достига мигновено до този обект, към който е устремена. Огнената мисъл е върховен фактор във Вселената. Йерарихята действа с мисъл и мисълта служи като канал за връзка между Нас. Но трябва съзнанието да съответства на мисълта. Къде може да долети мисълта на земния жител, здраво привързана към Земята и никога не издигаща се към звездите? Научавайки се да облита Космоса с мисъл, духът си подготвя пътища за съобщения в междузвездните пространства. Особеност  на Огнения Свят се явява отсъствието на разстояния. Те се запазват някак все още в Тънкия Свят, но духът лети, прорязвайки слоевете на пространството. В Астралния Свят те се чувстват по-рязко. Но техните измерения са по-други, отколкото в  плътните светове. Искам да подходя към Космическата психо-техника с други, не със земните мерки, за да подготвя духа към възможностите за неговото пребиваване в Световното Пространство. Представата на човека за Космическите разстояния и Космическия живот се утвърждава днес, сега, на Земята, за да има накъде да се устремиш в  духа. Подобно на земен строеж, камък след камък, се създава величественият Храм на разбирането за безпределността на Космическия Живот и Световете, които го изпълват. Сферата на това разбиране трябва да се разширява постоянно и безпределно, за да се обхване Безпределноста и да се вмести тя в духа. Безпределността е по-реална от земната твърд, тъй като е вечна и непреходна. Планетите са преходни, също и звездите, и слънцата, и системите от светове и галактики, но не самата Безпределност. И в нея, непреходната, Йерархията на Светлината, Венецът на Космическия Разум, Мощта на Космическия Магнит, имат своето вечно съзнателно Битие извън преходността на външните космически форми на проявената Вселена. Устремете се към Йерархията на Светлината, към звездите - скъпоценните камъни на Венеца."