МИСЪЛ И СЛЕДСТВИЕ

omael_by_kashaja9.jpg

"Следствията на всяка мисъл са неизбежни. Тяхната сила е пропорционална на силата на мисълта. Тези следствия се подчиняват на закона за съзвучието. Мисълта, изляла своите енергии в думи, е по-слаба от мълчаливата мисъл. Думите са клапан, отварящ изход на енергиите, съсредоточени в мисълта. Затова е по-добре да се мълчи. Мисълта е по-лесно да се скрие от тънките същности, отколкото думите. Не на всички развъплъщенци е достъпно четенето на мисли. Непроницаемостта е необходимо качество. Не е добре, ако вашето прочитане е лесно за страничното око. Отвореността в ученика е недопустима. Отвореността го поставя под удар. Тъй като в своята маса хората не са добри. Просто те не трябва да знаят нито вашите чувства, нито мислите. А и близките също, тъй като често се спъват. Обикновено отвореността донася повече вреда, отколкото полза, тъй като дава възможност да се въздейства на съзнанието по канала на отвореността. Сдържаността и непроницаемостта са родни сестри. Словото обикновено предизвиква отговор. И ако съзнанието е тъмно, то и отговорът няма да бъде светъл. Архатът е затворена книга. Отворена не много за най-близките, но не повече, отколкото е нужно. Само несломимата пълно-преданост дава право на близост. По линия на Йерархията сърцето трябва да бъде отворено към Водещия, но не обратно, и отваряно според нуждата към по-нискостоящите. Може да се отбележи как по степента на отвореност на сърцето към водени от тях водещите са получавали удари, когато водените са започвали да се колебаят. Може да се приеме като правило никога да не се дава изчерпателната формула. Иначе вредата е двойна: простотата на получаването ражда пренебрежение, а пълнотата на отдаването предизвиква проява на изчерпаност. Но най-лошо от всичко е когато благодарение неумението да се сдържат своите мисли и чувства човек отваря вътрешния си свят на страничните хора за стъпкване. Трябва да се учите на непроницаемост. Сякаш защитно покривало обвива човека, през което не може да се проникне. Мълчаливост, сдържаност, самоконтрол, умение да владееш себе си и непроницаемост са качествата на духа, без които на известно стъпало е невъзможно да се мине."

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия