МИСЪЛТА

Healing_image.jpg

"Съсредоточаването на мисълта върху някоя част от тялото предизвиква прилив на кръв към нея, усилена пулсация и даже като че леки боцкания. Това става вследствие прилива на психическа енергия или на огън. Мисълта събужда усилена активност в клетките на тялото, в неговите части, представляващи обект за съсредоточаване на мисълта. При успешно съсредоточаване цялото съзнание се пренася в точката на концентрация и там се нагнетява огнена енергия. Всички заболявания могат да се излекуват по този път ако при това се отстрани причината, която ги предизвиква. Клетките стават светещи и тънкото зрение може да види как се усилва светимостта на органа, върху който е съсредоточена мисълта. С определена заповед мисълта може да се изпраща във всяка част на тялото. Продължителното съсредоточаване ще усили тази заповед, предизвиквайки огнено напрежение. Клетките на тялото в своята маса при обикновените хора спят. По този път те могат да се извикат от съня и да се събудят. Тогава тялото става светещо и мигащо. Целият организъм ще се приведе в движение и огненото тяло може да започне да се проявява, ако процесът на неговото оформяне вече се осъществява. Трябва да се смята, че човекът е огнено същество. От всяка клетка, от всяка пора на тялото може да се предизвика огън. Ръцете на едни хора са горещи, на други – студени. Причината е в наличието или отсъствието на психическа енергия. Също и аурите могат да бъдат горещи и студени, вземащи жизнена топлина от другите, имащи повече. Събуденият огън е плодотворен, ако волята знае как да го управлява. Неподчинен, може да се превърне в разрушителен огън и някак да  разкъса на части наудачливият си  носител. При нервните, неспокойни, мятащи се хора може да се види как ги разкъсва на части огънят, който волята не е овладяла; неприложеният огън, неизползваният огън, огънят, неподчинен на властта на духа. Събудените клетки при условие на равновесие на човешкия микрокомос ще бъдат проявено благо за техния притежател. Като пълководец, в армията на който съществува желязна дисциплина, човек може да се разпорежда със своето тяло, отдавайки му заповеди, неподлежащи на обсъждане или неизпълнение. Тялото е задължено да изпълни заповедта на духа, робът се бои от стопанина. Трябва да се осъзнаят възможностите за власт над тялото. Те са безгранични. Но опитният подход към овладяване на тялото е бавен. Все пак  процесът на овладяване трябва да се започне. Започва се, както винаги и във всичко, от най-малкото. Малките успешни утвърждавания на властта над тялото ще доведат до големи, по-големи и огромни. Това не е хатха йога, а въвеждане в своето космическо наследство и право. Дадено е всичко, но трява да се усвои. Всеки знае колко време е нужно, за да се усвои който и да е музикален инструмент или някакъв отрасъл от науката или специалност, но към основната специализация на човека – овладяването на огнената енергия (на духа) човек не иска да подходи със същата мярка. Навсякъде има труд и усилия и прилагане на практика в живота. Всеки известен човек в своята област на дейност се е потрудил в началото много, преди да постигне успех. Но някой смята, че може да преуспее без да положи труд. Неположилият усилия няма да стигне по-далеч от думите на езика. Събуждането на клетките на тялото може да се провежда всекидневно, ритмично, посвещавайки няколко минути на това. Отначало резултатите могат да бъдат поразителни: може да се получи по време на сън отделяне на тънкото тяло, събудено от сън от огъня. Ще се почувства силен прилив от жизнена енергия, сънят ще се съкрати. Десетминутна концентрация върху цялото тяло, започвайки с върховете на пръстите на краката, повторена три пъти, може да замени почивката и продължителния сън. Но това е само в началото. После процесът ще навлезе в коловоза и събуждането на клетките ще тръгне равномерно, без да предизвиква особени симптоми, а само подобрявайки и укрепвайки здравето, ако се съблюдава неотклонно равновесието. При неговото нарушаване творящият пламък се превръща в пояждащ огън. Затова сребърната юзда на духа върху мислите и  чувствата е необходима безусловно. Огнената енергия е двуостро оръжие. Овладяването на себе си е условие sine qua non (непременно). Съсредоточаването само върху някой орган на тялото, без особени причини за това, може да предизвика нарушаване на общата магнитна поляризация на тялото и да повлече след себе си болест. Често болезнените усещания се предизвикват от нарушаване на течението на огнените токове по организма и тогава общото съсредоточаване помага много да се възстанови равновесието. Тъй като понякога се създават един вид прегради, пречещи на течението на токовете, които трябва да се пробият. Когато свободният достъп на психическа енергия до някой орган или част от тялото се прекрати, този орган заболява. Концентрацията върху чакрите е недопустима без прякото ръководство на Учителя, тъй като нарушаването на огнено-енергетичната поляризация на организма може да предизвика много опасни следствия. Когато огненото тяло е оформено, клетките са събудени и наситени с огнена енергия, може даже да изглежда, че лицето става светещо и подвижно, тъй като вълните светлина около главата и тялото вибрират в мощно напрежние. Носителят на Светлина се превръща в реален съд, вместил огъня."