СРЕБЪРНА СИЛА

«СРЕБЪРНА СИЛА» — силна изпълваща и възстановяваща енергия. Каналът изпълва организма със жизнена сила и помага за бързото възстановяване. След работа с него възниква състояние, като след добра почивка и разходка.

«Сребърна Сила» — незаменим инструмент за оздравяване на аурата. Той изравнява нейната форма и увеличава обема й, прави я устойчива към външни влияния. При постоянна практика с канала, аурата става все по-силна, укрепва връзка с божественото и чисто възприятие на тънките сфери, благодарение на силната и съвършена аура, вие се намирате в безопасност. Никакви външни въздействия не могат да влияят на вашето вътрешно състояние, интуитивно възприятие и връзка с Висшите Сфери. В това се изразява СИЛАТА на този канал.

34.99 лв.