КОЛОСАЛНА ПАМЕТ

9e723f6c0df1c6c8d91f5880c49fd274.jpg

"Колосална памет не съществува, Заменяме я с осъзнаване на миналото, извиквайки го от Акаша. Просто Разгръщаме свитъците на Акаша в желаното направление. Ако изцяло се съсредоточиш върху нещо, то мисълта започва да привлича в полето на съзнанието всичко, отнасящо се към обекта на съсредоточаване. Това е най-общо казано. Същият принцип се прилага и в процеса на потапяне на съзнанието в свитъците на Акаша. По памет не може да се знае това, което не е било вложено в нея в миналото. В това е нейната ограниченост. Но със съзнанието можеш да се задълбочиш в това, до което човек никога не се е докосвал в миналото. Пътищата за такова съприкосновение са няколко. Единият от тях се заключава в това, че всеки предмет в природата притежава свойство да отпечатва върху себе си всички тези вибрации, които някога са го докосвали. И тези наслоения могат да се уловят и видят при отворени центрове: предметът сякаш разказва всичко това, което той е видял. С това са интересни и съдържателни старинните вещи, ръкописи, книги, постройки, развалини и всичко останало. Индивидуалната памет и потапянето в нея позволява отново да се види това, което някога вече е ставало пред човека и в неговия минал или минали животи. Да се учиш да възприемаш вибрациите на миналото може на всичко, което има наслоения от това, което е минало. Човекът е обкръжен от тези наслоения с една или друга степен на давност. Докосвайки се със съзнанието до далечен приятел или аура на който и да е предмет, съзнанието извършва, казано по същество, един и същ процес: на отричане от себе си и съсредоточаване на желания обект или субект. Така също и проникването в бъдещето изисква отричане от настоящето, от себе си и устремяване на съзнанието в областта на бъдещето. Заветът “Отвърни се от себе си” е дълбок и представлява основа на огненото и тънко познаване на явленията. Без него е невъзможно съсредоточаването. Съсредоточаването изисква умение да се владее мисълта. Така извършвайки кръг отново идваме до мисълта и до това да се овладее тя. Мисълта е универсално оръжие. Прилага се навсякъде и отваря достъп до всичко. Областта на невидимото също се постига от мисълта и с нейна помощ. Източената, остра, съсредоточена мисъл като ножа на хирурга прониква  дълбоко в  тъканите и открива това, което лежи в тяхната дълбочина. Ако се съсредоточиш внимателно на който и да е човек, то може бързо да се усети реакцията от съприкосновението на съзнанието с неговата аура. И тогава човек става отворена книга. Да чете в човека може само този, който се е отрекъл от себе си. Степента на познаване на човека зависи от умението да се отречеш от себе си в момента на съсредоточаването. Който се занимава вечно със себе си, за него е недостъпно познаването на човека. По този  път може да се запознаеш с човека на далечно разстояние просто концентрирайки върху него своето внимание. Така се установява вражда или дружба зад далечни предели. Но е по-добре, когато дружба, когато светлина съединява сърцата."

 

 

СинергоЕтика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия