Cosmic Torsion ReiКi

55.jpg
c077fd5fea6d0d0a565c11653a1c3a67.jpg

Енергията е извън всякакъв еггрегор, чиста идваща от Творението.

Увеличава многократно силата на символи и потоци, с които вече работите.

Пътуване през времето и пространството по един различен от познатите до сега начини. 

Достъп до Космическата библиотека на Знанието.

Моментално създава защита на всички нива.

Активира и усилва работата на третото око.

Привлича финанси и усилва паричният поток в живота на всеки.

Промяна на реалността

Време, пространство, енергия, рералност

Мигновенно изцеляване на тялото, ситуации и др.

По време на обучението ще разгледаме какво точно означава названието 

Cosmic Torsion ReiКi.

Защо тази енергия е  високо честотна, как въздейства, и с какво се различава от всичко известно ни до сега.

Как точно се случват процесите 

Методиката е уникална по своята сила, простота на използване и резултатност. /без аналог/

Увеличава многократно вашата енергия и сила, повишава вибрациите на енергийте, с които вече работите, подобрява и усилва даването на инициации, с един замах въздейства на енергийното тяло, физическото тяло и жизненото пространство - но това далеч не е всичко. Това е едва "видимата" част.

Работи за сбъдване на желания много ефикасно и бързо.

Познание за енергията от друг поглед.

Енергиен обмен: 189.99 лв.

Синергоетика, Космоенергетика, Рейки, Кундалини, Биоенергия